Jason Combs
Jason Combs - UMP Super Stock Winner

John Demoss
Shelby Miles - UMP Modified Winner

Aaron Fields
Aaron Fields - UMP Bomber Winner

Cody Vansodol
Cody Vanosdol - UMP Pure Stock Winner

Ryan Scott
Ryan Scott - UMP Hornet Winner